We hebben 112 gasten en geen leden online

Adres ledenadministratie :

Wsv. Willen is Kunnen

Ledenadministratie

Appelhof 36

9201 KT Drachten

0512 531021      mailcontact

Jeugdleden :
Jongeren t/m 17 jaar zijn gratis lid van WSV WiK (betalen geen verenigings- en bondscontributie).
 
 
Als lid van WiK wordt u verplicht ook lid van de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN).
U betaald de verenigingscontributie en de bondscontributie apart (geldt uiteraard niet voor jeugdleden).

Contributie voor Trainingsleden: 

€ 30,00 per half jaar.

Bij deelname aan twee trainingen per week betaalt u voor de tweede training € 15,00 per half jaar.

Het contributiehalfjaar loopt van 1 januari t/m 30 juni en van 1juli t/m 31 december.

Bij aanmelding betaalt u naar rato voor het aantal nog resterende maanden van het kalenderhalfjaar

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1juli resp. 1 oktober bij de ledenadministratie.

 

Contributie voor Wandelleden:

€ 5,00 per jaar.

Een contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Het aanmeldingsformulier kunt U hier openen.

Bij aanmelding na 1 november betaalt u niets over de resterende maanden van het kalenderjaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 oktober bij de ledenadministratie.

Aan de ledenadministratie ook wijziging van adres, telefoonnummer, ed. doorgeven.
Wij wijzigen dit ook in de administratie van KWBN.
 
 
Bondscontributie (KWBN):
Hierbij hebt u de keuze uit twee lidmaatschapsvormen. Zie onderstaande tabel
Lidmaatschapsvormen Verenigingslid 2020

Standaardlidmaatschap

Leden ontvangen het 'Alles-in-1-pakket' met:
- Wandelvoordeelpas (met korting bij partners en op evenementen)

- 5x per jaar Magazine wandel.nl
- Jaargids wandelevenementen

€ 18,-

Basislidmaatschap
Leden ontvangen de Wandelvoordeelpas (met korting bij partners en op evenementen)

€ 10,50

 
De bondscontributie wordt in januari apart van de verenigingscontributie geïnd.

 

   
© WSV-WIK.NL alle rechten voorbehouden