We hebben 82 gasten en geen leden online

Contact ledenadministratie :

0512 531021      mailcontact

Donateur:
per december 2021 is het mogelijk om donateur te zijn van onze vereniging.
voor aanmeldformulier klik hier.


Jeugdleden :
Jongeren t/m 17 jaar zijn gratis lid van WSV WiK (betalen geen verenigings- en bondscontributie).
 
 
Als lid van WiK wordt u verplicht ook lid van de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN).
Als u via een andere vereniging al lid bent van de KWBN, betaalt u bij WiK geen bondscontributie.


Contributie voor Trainingsleden: 

€ 30,00 per half jaar.

Bij deelname aan twee trainingen per week betaalt u voor de tweede training € 15,00 per half jaar.

Het contributiehalfjaar loopt van 1 januari t/m 30 juni en van 1juli t/m 31 december.

Bij aanmelding betaalt u naar rato voor het aantal nog resterende maanden van het kalenderhalfjaar

De bondscontributie en trainingscontributie worden in januari afzonderlijk geïnd.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1juli resp. 15 oktober bij de ledenadministratie.

 

Contributie voor Wandelleden:

€ 5,00 per jaar.

Een contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Het aanmeldingsformulier kunt U hier openen .

Bij aanmelding na 1 november betaalt u niets over de resterende maanden van het kalenderjaar.

De bondscontributie wordt in januari tezamen met de verenigingscontributie geïnd.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 15 oktober bij de ledenadministratie.

Aan de ledenadministratie ook wijziging van adres, telefoonnummer, ed. doorgeven.
Wij wijzigen dit ook in de administratie van KWBN.
 
 
Bondscontributie (KWBN):
Hierbij hebt u de keuze uit twee lidmaatschapsvormen. Zie onderstaande tabel

Lidmaatschapsvormen Verenigingslid 2022

Standaardlidmaatschap

Leden ontvangen het 'Alles-in-1-pakket' met:
- Wandelvoordeelpas (met korting bij partners en op evenementen)

- 5x per jaar Magazine wandel.nl
- Jaargids wandelevenementen

€ 19,00

Basislidmaatschap
Leden ontvangen de Wandelvoordeelpas (met korting bij partners en op evenementen)

€ 11,50

 

 

   
© WSV-WIK.NL alle rechten voorbehouden